Tin Tổng công ty - 21/02/2011

Tập đoàn tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa các đơn vị thành viên Tập đoàn về lĩ...

(TTTT-HUD) Ngày 18/2/2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Tp. Hà Nội), Tập đoàn P...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 18/02/2011

Tập đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giữa các đơn vị thành viên Tập đoàn về lĩ...

(TTTT-HUD) Ngày 18/2/2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Tp. Hà Nội), Tập đoàn Phát triển nhà và...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 16/02/2011

Yêu cầu công khai những quy hoạch đã được phê duyệt.

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quy hoạch làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, tạo điều kiện thu h&...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 16/02/2011

Miễn phí xây dựng từ 1/2/2011

Theo quy định hiện nay, phí xây dựng nằm trong Danh mục các phí và lệ phí ban được ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 16/02/2011

BĐS đang gia tăng khiến tôi ngày càng sợ hơn, đi đâu cũng thấy công trình. Phải chăng vốn đang đổ qu...

BĐS đang gia tăng khiến tôi ngày càng sợ hơn, đi đâu cũng thấy công trình. Phải chăng vốn đang đổ quá nhiều vào BĐS thay v&i...

Xem thêm