Tin Tổng công ty - 30/11/2021

Thông báo về tình hình kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Thanh Lâm Đại Thịnh 2,...

Hiện tại, công tác xây dựng nhà ở thấp tầng tại dự án đang được Tổng công ty HUD triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng, chưa đủ điều kiện thực hiện kinh doanh t...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 17/11/2021

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ và Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ph...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 09/11/2021

Tổng công ty HUD tăng cường chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Ngày 8/11/2021, tại trụ sở Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Đỗ Hoài Đông, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc và các...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 28/10/2021

Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 400-KH/ĐU ngày 26/08/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng, đồng thời vậ...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 23/10/2021

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định về kiểm toán nội bộ theo Nghị định số 05/201...

Triển khai thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ, thời gian qua, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và...

Xem thêm