- 02/10/2020

Công trình NOXH CT08 HUD Rosa Garden được gắn biển công trình Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối DNTW nh...

Tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến diễn ra trong tháng 10/2020), ngày 01/10/2020, Tổng công ty HUD đã...

Xem thêm