Tin Tổng công ty - 09/03/2011

Đồng chí Chủ tịch Tập đoàn kiểm tra tiến độ triển khai dự án Tây Nam Linh Đàm

(TTTT-HUD) Sáng ngày 09/03/2011, đồng chí Nguyễn Hiệp - Chủ tịch Tập đoàn Phát triển nhà và đ&ocir...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 08/03/2011

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Ph&aacu...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 02/03/2011

Một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 11 và 11 tháng nă...

Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong tháng 11 và 11 tháng năm 20...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 02/03/2011

Kế hoạch sát sao, giải pháp quyết liệt nhằm mục tiêu tăng trưởng 15%

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ này đối với các Tập đoàn, Tổng công ty  cũng như c&aa...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 02/03/2011

The Delegation of the Chinese architecture and construction

Dated 22/10/2010, the Group at the headquarters of Housing and Urban Development, Mr. Nguyen Duc Hung - Deputy General Director of the Group had a meeting and working with the d...

Xem thêm