(TTTT-HUD) Chào mừng 01 năm ngày Tập đoàn chính thức ra mắt (24/3/2010 – 24/3/2011) và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2011, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã phối hợp tổ chức Hội khỏe CBCNV năm 2011.

" />