- 13/03/2020

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục tổ chức đại hội

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 707-KH/ĐU ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức đại hội đảng bộ chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại...

Xem thêm