- 18/11/2020

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh triển khai các dự án tạ...

Trong các ngày 16-17/11/2020, tại Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV T...

Xem thêm