Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (BCĐ) đã yêu cầu  trong quý III/2011 tiến hành sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước; việc tổng kết về doanh nghiệp (DN) khu vực kinh tế tư nhân thực hiện trong quý IV/2011.

" />