Nhằm thúc đẩy công tác bán hàng, thực hiện mục tiêu định hướng nâng doanh thu xuất khẩu toàn Tổng công ty Viglacera đạt trên 75 triệu USD vào năm 2015, ngày 18/4/2011 một cuộc hội nghị chuyên đề về các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu do Tổng công ty chủ trì đã được tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của đại diện đầy đủ các đơn vị đang hoạt động xuất khẩu trong toàn Tổng công ty. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng thành viên - ông Luyện Công Minh và Tổng giám đốc Tổng công ty – ông Nguyễn Anh Tuấn.

" />