(TTTT-HUD) Ngày 19/4/2011, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án Xây dựng công trình HUDTOWER và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Văn phòng cho thuê HUDTOWER tại đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội

" />