(TTTT-HUD) Thực hiện qui định số 54/QĐ-TW ngày 12/5/1999 của Ban chấp hành Trung ương về chế độ học tập chính trị và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn đã cử 109 cán bộ, nhân viên ưu tú thuộc diện đang xem xét để kết nạp Đảng của các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng ủy Tập đoàn tham gia Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên khóa I/2011 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai, Hà Nội

" />