Tin Tổng công ty - 28/07/2020

Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động trong dịch bệnh covid-19

Ngày 24/7/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty HUD đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7, BCH Công đoàn Tổng công ty khóa IV mở rộng nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng...

Xem thêm