HUD trong tôi - 03/09/2019

Bài dự thi: "HUD TRONG TÔI – NIỀM TIN TỎA SÁNG " của Tác giá: Bùi Huy Thông – Phó Giám đốc Công ty c...

Đến độ tuổi trưởng thành, con người ta bắt đầu phải tất bật với những ngã rẽ khác nhau, công việc khác nhau. Có những người may mắn tìm được công việc phù hợp, nhưng có những người...

Xem thêm
HUD trong tôi - 30/08/2019

Bài dự thi: "Tiên phong trong sự nghiệp phát triển nhà và đô thị "

30 năm là mốc son đánh dấu sự phát triển của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, cũng là cơ hội làm việc, cống hiến hết mình cho ngành Xây dựng nước nhà, HUD được Nhà nướ...

Xem thêm