HUD trong tôi - 20/05/2019

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD phát động Cuộc thi "HUD trong tôi".

Hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (10/10/1989 - 10/10/2019), nhằm tuyên truyền về quá trình xây dựng và trưởng thành của H...

Xem thêm