HUD trong tôi - 07/06/2019

“HUD TRONG TÔI” lan tỏa yêu thương!

Cuộc thi “HUD trong tôi” được Tổng công ty phát động với mong muốn các đối tượng tham gia cuộc thi chủ yếu là các CBCNV, người lao động đã và đang công tác tại HUD. Một sự bất ngờ...

Xem thêm