(TTTT-HUD) Ngày 23/04/2011 Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC PC66 Công an TP. Hà Nội và giảng viên khoa PCCC của trường Đại học PCCC tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC cho gần 80 học viên là lực lượng xung kích, nòng cốt về PCCC tại chỗ của Tập đoàn.

" />