Tin Tổng công ty - 14/04/2020

HUD tiếp tục hỗ trợ trang bị bảo hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho một số địa phương

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp, các ngành, thời gian qua, Tổng công ty HUD đã vận động CBNV và người lao động tham gia với nhiều h...

Xem thêm