(TTTT-HUD) Chào mừng 01 năm ngày Tập đoàn chính thức ra mắt (24/3/2010 – 24/3/2011) và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2011), ngày 26/3/2011, tại Câu lạc bộ Định Công thuộc Khu đô thị mới Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã phối hợp tổ chức Hội khỏe CBCNV năm 2011.

" />