- 28/05/2020

Đảng bộ Công ty HUD4 và Đảng bộ cơ sở Khu vực miền Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

* Ngày 26/5/2020, tại Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD4 (Công ty HUD4) đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xem thêm