- 10/06/2021

Tổng công ty HUD ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Tp. Quảng Ngãi 50 triệu đồng

Chiều 9.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid -19.

Xem thêm