(TTTT-HUD) Ngày 25/03/2011, tại Khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên, Tp. Hà Nội) Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị HUD đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 (ATVSLĐ & PCCN) được tổ chức trên cả nước từ ngày 20 đến 26/03/2011. Tuần lễ năm nay có chủ đề “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của toàn dân - An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

" />