(TTTT-HUD) Nhân kỷ niệm 01 năm ngày Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam chính thức ra mắt (24/03/2010 - 24/03/2011), Trung tâm Thông tin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn về kết quả 01 năm Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Chỉnh phủ giao cho là tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình Khu đô thị mới ra các địa phương trên địa bàn cả nước, đồng thời khẳng định vai trò chủ đạo của Tập đoàn kinh tế Nhà nước trong việc điều tiết thị trường nhà ở của Việt Nam.

" />