Thực hiện chương trình công tác Đoàn và hưởng ứng năm Thanh niên 2011, sáng ngày 12/5, tại Công ty CP Xi măng Sông Thao, Đoàn thanh niên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên “Trồng và chăm sóc vườn cây đồi Logo” do Đoàn thanh niên Công ty thực hiện và tặng quà cho Đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

" />