Ngày 28/8/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Tp. Hà Nội), Đảng bộ Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị đã tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ với sự tham dự của 210 đại biểu đại diện cho 879 đảng viên đang sinh hoạt ở 28 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

" />