Sáng ngày 22/4/2011 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản hợp tác về nhà ở cho người thu nhập thấp giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB).

" />