THƯ MỜI BÁO GIÁ

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) trân trọng mời các đơn vị thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Báo giá cạnh tranh gói cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá các căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu NV-02, NV-03, NV-04, BT-01, BT-02, BT-03, BT-05 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội với các nội dung chính như sau:

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Đối tượng thẩm định:

Sản phẩm bất động sản: Các căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai gắn liền với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu NV-02, NV-03, NV-04, BT-01, BT-02, BT-03, BT-05 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (dự kiến 126 căn).

3. Mục đích thẩm định: Xác định giá trị thị trường của các căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu NV-02, NV-03, NV-04, BT-01, BT-02, BT-03, BT-05 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội làm cơ sở để Tổng công ty HUD quyết định giá bán các căn nhà ở thấp tầng nêu trên.

4. Mức phí thẩm định giá (đã bao gồm thuế GTGT 10%): Tối đa là 73.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu đồng).

5. Thời điểm thẩm định: Dự kiến Tháng 12/2022. (hoặc theo Văn bản của Tổng công ty)

6. Thời gian thực hiện dịch vụ thẩm định: Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo chính thức số lượng sản phẩm bất động sản thẩm định giá và hồ sơ giấy tờ liên quan đến các căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai gắn liền với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu NV-02, NV-03, NV-04, BT-01, BT-02, BT-03, BT-05 theo yêu cầu phục vụ thẩm định giá.

7. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá:

7.1. Tư cách hợp lệ của đơn vị thẩm định giá:

- Có đăng ký kinh doanh và được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

- Hạch toán độc lập.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia các hoạt động về thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá hoặc quy chế xét chọn đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty.

- Không nằm trong danh sách những doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá từ năm 2020 đến nay.

7.2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): tối thiểu 03 năm.

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản: Các hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản đã thực hiện từ năm 2020 đến nay: tối thiểu 03 hợp đồng.

7.3. Năng lực chuyên môn: có ít nhất 03 thẩm định viên về giá có đủ điều kiện hành nghề theo thông báo của Bộ Tài chính (chứng chỉ thẩm định viên, chứng chỉ chuyên môn của thẩm định viên về hoạt động thẩm định giá bất động sản; hợp đồng lao động).

7.4. Yêu cầu báo giá:

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá là 20 ngày, kể từ ngày phát hành thư báo giá.

- Các hồ sơ kèm theo: Cung cấp 01 bộ Hồ sơ năng lực của đơn vị đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính và các tài liệu chứng minh (bao gồm nhưng không giới hạn: Thông báo công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề trong năm 2022 của Bộ Tài chính. Bản sao chứng thực của: Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp; các giấy phép/chứng chỉ chuyên môn, các tài liệu thể hiện doanh thu, lợi nhuận, các hợp đồng đã ký của đơn vị thẩm định giá trong 03 năm gần nhất...).

- Có Mẫu thư báo giá kèm theo.

8. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

Thời hạn có hiệu lực của báo giá là 20 ngày, kể từ ngày phát hành thư báo giá.

9. Sản phẩm dịch vụ:

Sản phẩm của gói dịch vụ: Chứng thư thẩm định giá và báo cáo kết quả thẩm định kèm theo toàn bộ các hồ sơ pháp lý, phiếu khảo sát và/ hoặc tài liệu làm căn cứ để xác định giá trị của đối tượng thẩm định.

10. Điều kiện để được lựa chọn:

Đơn vị cung cấp được xem xét, đề nghị lựa chọn khi áp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá.
  2. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá thấp nhất.

11. Nộp, tiếp nhận báo giá:

Đơn vị thẩm định giá nộp hồ sơ báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về:

- Địa chỉ: Phòng Kinh doanh - Ban quản lý dự án số 12-Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, P114 Nhà B1, Nhà ở xã hội CT-08, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

- Người tiếp nhận: Bà Trương Thị Mỹ.

- Điện thoại: 0969244782.

- Thời hạn nộp báo giá trong giờ hành chính và không muộn hơn 11h30 phút ngày 15/12/2022.

- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người có thẩm quyền của Đơn vị thẩm định giá. Hồ sơ báo giá của Đơn vị thẩm định giá gửi về Tổng công ty HUD phải được niêm phong theo đúng quy định.

12. Liên hệ:

     Thông tin chi tiết liên hệ:

     Bà Trương Thị Mỹ.

     Ban quản lý dự án số 12-Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Địa chỉ: Phòng Kinh doanh - Ban QLDA số 12, P114 Nhà B1, Nhà ở xã hội CT-08, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02432052689 /Di động: 0969244782.


Bảng file đính kèm