- 24/10/2022

Tổng công ty HUD ủng hộ 100 triệu đồng tới Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022

Ngày 17/10/2022, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị, Thành phố Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Chính phủ tổ chức Chương trình “Cả nước chung...

Xem thêm