Tin Tổng công ty - 16/05/2022

Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan Tổng công ty Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2027

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Tổng công ty HUD lần thứ VI, nhiệm k...

Xem thêm