Tin Tổng công ty - 22/10/2021

Công đoàn HUD tích cực tham gia chăm lo bảo đảm an toàn và đời sống của người lao động trong đại dịc...

Ngày 21/10/2021, BCH Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào thi đua lao động 9 tháng...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 20/10/2021

HUD tiếp tục tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặ...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 19/10/2021

Đảng bộ Tổng công ty HUD: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo trong kỷ nguyên số

Một trong những đột phát chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là “chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từn...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 09/10/2021

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 08/10, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 7 khóa V (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trự...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 22/09/2021

Tổng công ty HUD hỗ trợ 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Thủ Dầu...

Ngày 21/9/2021 Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã trao tặng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 100 triệu đồng để...

Xem thêm