Tin Tổng công ty - 02/03/2011

The Delegation of the Chinese architecture and construction

Dated 22/10/2010, the Group at the headquarters of Housing and Urban Development, Mr. Nguyen Duc Hung - Deputy General Director of the Group had a meeting and working with the d...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 23/02/2011

Bloc Party leaders set to visit the Central Business and Tet Party Group Housing and Urban Developme...

Human Tan Mao early spring 2011, dated 2/9/2011 (ie 7 th Year), Mr. Nguyen Hiep - Party Secretary, Chairman, Mr. Nguyen Dang Nam - Director General and the Consular Group The Gr...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 21/02/2011

Tập đoàn tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa các đơn vị thành viên Tập đoàn về lĩ...

(TTTT-HUD) Ngày 18/2/2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Tp. Hà Nội), Tập đoàn P...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 18/02/2011

Tập đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giữa các đơn vị thành viên Tập đoàn về lĩ...

(TTTT-HUD) Ngày 18/2/2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Tp. Hà Nội), Tập đoàn Phát triển nhà và...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 16/02/2011

Yêu cầu công khai những quy hoạch đã được phê duyệt.

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quy hoạch làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, tạo điều kiện thu h&...

Xem thêm