Tin Tổng công ty - 21/04/2011

Báo cáo ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Bắc sông Hiếu, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

(TTTT-HUD) Ngày 15/4/2011, tại trụ sở UBND TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) Công ty cổ p...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 21/04/2011

Quy hoạch chung xây dựng mở rộng, cải tạo đô thị Sầm Sơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Ngày 20/4/2011, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã chủ trì cuộc h...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 21/04/2011

Chủ tịch Tập đoàn kiểm tra tiến độ triển khai dự án HUD Tower

(TTTT-HUD) Ngày 19/4/2011, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 21/04/2011

Hội thảo xây dựng và hoàn thiện luật pháp trong lĩnh vực kinh tế

–Tại Hội thảo “Quốc hội với yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phá...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 20/04/2011

Viglacera tổ chức Hội nghị xuất khẩu năm 2011, mục tiêu kế hoạch năm 2015

Nhằm thúc đẩy công tác bán hàng, thực hiện mục tiêu đị...

Xem thêm