(TTTT-HUD) Ngày 26/4/2011, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định 1905/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 1.

" />