(TTTT-HUD) Ngày 21/04/2011, đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn đã tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội để chia sẻ và ủng hộ nhân dân Nhật Bản 400 triệu đồng góp phần khắc phục hậu quả động đất và sóng thần xảy ra ngày 11/3/2011.

" />