(TTTT-HUD) Ngày 17-3-2011, tại trụ sở Chi nhánh Tập đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn HUD đã chủ trì cuộc họp về công tác sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ tại phía Nam. Tham dự cuộc họp có đồng chí Dương Văn Phúc - Phó tổng giám đốc Tập đoàn kiêm trưởng Văn phòng đại diện phía Nam và một số đồng chí là lãnh đạo phòng, ban của Tập đoàn và giám đốc ban quản lý dự án số 8, 9,10.

" />