(TTTT-HUD) Đây là dự án do Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) làm “Tổng thầu thi công xây dựng” - Gói thầu XL2 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Vĩnh Lộc B - huyện Bình Chánh, phục vụ tái định cư các hộ dân thuộc dự án Nâng cấp đô thị TP. Hồ Chí Minh.

" />