Trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Vật liệu xây dựng, sự hợp tác giữa nhà sản xuất và đại lý là một mắt xích chặt chẽ và rất quan trọng để tư vấn và đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng

" />