(TTTT-HUD) Ngày 28/4/2011 tại Trụ sở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, đồng chí Nguyễn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch kiến trúc Tập đoàn đã chủ trì cuộc họp thông qua phương án quy hoạch chi tiết dự án Khu nhà ở phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

" />