Sáng 20/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

" />