(TTTT-HUD) Sáng 21/3/2011, tại Công ty CP Xi măng Sông Thao, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATLĐ- PCCN lần thứ 13.

" />