Căn cứ quy định tại Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước; Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện cổ phần hóa 04 Tổng công ty do Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Thuỷ tinh và gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam.

" />