Tổng công ty (HUD) triển khai công tác kinh doanh Đợt 2 – Giai đoạn I dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi.

Cụ thể như sau:

1. Sản phẩm kinh doanh: 445 ô đất chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

2. Pháp lý sản phẩm: Các ô đất đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng ô đất.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án số 5 – HUD

Địa chỉ: Số 510 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055. 222 3366

Đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm: Công ty TNHH BĐS INCOMREAL

Địa chỉ: 201A Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0935.100.000