Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) triển khai công tác kinh doanh 02 lô đất thương mại, dịch vụ đã đầu tư hạ tầng tại dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  1. Sản phẩm kinh doanh: 02 lô đất CC-01 và CC-02.
  2. Mục đích sử dụng đất: đất thương mại, dịch vụ.
  3. Thông tin lô đất: Lô CC-01, diện tích 6.519 m2 và lô CC-02, diện tích 8.729 m2.

Mật độ xây dựng 30%; tầng cao: 5 tầng; hệ số sử dụng đất: 1,5 lần.

  1. Pháp lý sản phẩm: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật được Sở Tài nguyên môi trường Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất đến ngày 09/02/2059.
  2. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tòa nhà HUD TOWER 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3773 8600