THƯ MỜI QUAN TÂM
V/v cung cấp môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng của 99 ô đất thuộc LK-04 và LK-21 thuộc dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ

Kính gửi: Các tổ chức có chức năng về môi giới bất động sản.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc …

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) hiện đang chuẩn bị tổ chức triển khai kinh doanh 99 ô đất LK-04 và LK-21 thuộc dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, xã Nghĩa Dõng và phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức kinh doanh: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) kính mời các đơn vị có chức năng trong lĩnh vực dịch vụ về môi giới, phân phối bất động sản có đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Tổng công ty.

Hồ sơ năng lực bao gồm:

  • Có đăng ký kinh doanh và các giấy phép cần thiết do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Đơn vị cung cấp đang hoạt động cấp.
  • Hạch toán tài chính độc lập;
  • Không giới hạn về các tài liệu giới thiệu về Công ty như:
    + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
    + Năng lực nhân sự trong lĩnh vực môi giới bất động sản;
    + Các hợp đồng dịch vụ điển hình tương tự đã thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ về bất động sản;

Thời hạn nộp hồ sơ năng lực: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty HUD (www.hud.com.vn).

Hồ sơ xin gửi về Ban quản lý dự án số 5 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Địa chỉ: Ban quản lý dự án số 5; lô 05,06-LK*02 Dự án khu đô thị mới Phú Mỹ, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055-2223366 hoặc 0903192105.

(Các hồ sơ pháp lý và thông tin về sản phẩm sẽ được chủ đầu tư cung cấp khi đơn vị có nhu cầu liên hệ Ban quản lý dự án số 5 để biết thêm thông tin).

Trân trọng!


Bảng file đính kèm