THƯ MỜI QUAN TÂM

V/v: Cung cấp dịch vụ môi giới, phân phối bất động sản

Kính gửi: Các tổ chức có chức năng về môi giới, phân phối bất động sản

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị hiện đang triển khai kinh doanh các lô đất công cộng: Trường mầm non, Trường tiểu học, công trình Hành chính - Văn hóa - Y tế - Bưu điện thuộc Khu vực 3-1 tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị kính mời các đơn vị, tổ chức có chức năng trong lĩnh vực dịch vụ về môi giới, phân phối bất động sản có đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Tổng công ty.

Hồ sơ năng lực bao gồm, nhưng không giới hạn: Tài liệu giới thiệu về công ty; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; năng lực nhân sự; các hợp đồng điển hình tương tự đã thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ về môi giới, phân phối bất động sản; biểu phí dịch vụ; các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ năng lực: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty HUD (http://www.hud.com.vn).

Hồ sơ xin gửi về Ban Quản lý dự án số 9 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà HUDBUILDING, số 159 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.5144996.