Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị hiện đang triển khai kinh doanh các lô đất liên kế vườn thuộc Khu vực 1 dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị kính mời các đơn vị, tổ chức có chức năng trong lĩnh vực dịch vụ về môi giới, phân phối bất động sản có đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Tổng công ty.

Hồ sơ năng lực bao gồm, nhưng không giới hạn: Tài liệu giới thiệu về công ty; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; năng lực nhân sự; các hợp đồng điển hình tương tự đã thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ về môi giới, phân phối bất động sản; biểu phí dịch vụ; các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ năng lực: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty HUD (www.hud.com.vn).

Hồ sơ xin gửi về Ban Quản lý dự án số 1 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Địa chỉ: Tầng 1 nhà CT3 Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.6253.3315.


Bảng file đính kèm