Thư mời quan tâm cung cấp môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi


Bảng file đính kèm