THƯ MỜI QUAN TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) hiện đang chuẩn bị tổ chức triển khai kinh doanh đợt 1 gồm 09 lô đất thấp tầng (NV-05, NV-06, BT-06, BT-07, BT*-03, BT*-04, BT*-05, BT*-06, BT*-07) thuộc Dự án khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Hình thức kinh doanh: Chuyển nhượng một phần dự án đối với 09 lô đất thấp tầng (NV-05, NV-06, BT-06, BT-07, BT*-03, BT*-04, BT*-05, BT*-06, BT*-07).
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) kính mời các đơn vị có chức năng trong lĩnh vực dịch vụ về môi giới chuyển nhượng một phần dự án bất động sản có đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Tổng công ty.

Hồ sơ năng lực bao gồm:
- Đăng ký kinh doanh và các giấy phép cần thiết do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Đơn vị cung cấp đang hoạt động cấp.
- Hạch toán tài chính độc lập.
- Không giới hạn về các tài liệu giới thiệu về Công ty như:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Năng lực nhân sự trong lĩnh vực môi giới bất động sản;
+ Các hợp đồng dịch vụ điển hình tương tự đã thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ về bất động sản;

Thời hạn nộp hồ sơ năng lực: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty HUD (www.hud.com.vn).

Hồ sơ xin gửi về Ban quản lý dự án số 12 – Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
Địa chỉ: Ban Quản lý dự án số 12, Dự án khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, Quốc lộ 23b, thôn Nội Đồng, xã Đại thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.35252208 (số máy lẻ 101- A.Giang Trưởng Phòng HCTH) hoặc 0969244782 (Bộ phận kinh doanh).

(Các hồ sơ pháp lý và thông tin về sản phẩm sẽ được chủ đầu tư cung cấp khi đơn vị có nhu cầu liên hệ với Ban Quản lý dự án số 12 để biết thêm thông tin).

Trân trọng!


Bảng file đính kèm