Thư mời báo giá: Tư vấn lập và triển khai Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng là đại diện chủ sở hữu, với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư phát triển nhà và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cho thuê văn phòng làm việc.

Tổng công ty HUD hiện đang có nhu cầu thuê tư vấn lập và triển khai phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tại 30/06/2021.

Có Văn bản đính kèm:


Bảng file đính kèm