Thư mời báo giá

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) trân trọng mời các Đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Báo giá cạnh tranh gói cung cấp dịch vụ TĐG-01: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1) thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


Bảng file đính kèm