THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư phục vụ công tác kinh doanh các dự án bất động sản

 

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH có kế hoạch thực hiện gói dịch vụ Tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư phục vụ công tác kinh doanh các dự án chung cư cao tầng tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty;

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng mời các Đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia nộp báo giá gói cung cấp dịch vụ Tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư phục vụ công tác kinh doanh các dự án chung cư cao tầng tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính như sau:

1. Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Phạm vi dịch vụ/công việc:

2.1. Phạm vi dịch vụ: Tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư phục vụ công tác kinh doanh tại 04 dự án chung cư cao tầng có tổng diện tích đất là 49.592,58m2 cung cấp khoảng 1.055 căn hộ tại các lô đất:

- Lô đất I.A1 với diện tích đất là 8.316,23m2 và 205 căn hộ;

- Lô đất I.B2 với diện tích đất là 10.458,55m2 và 214 căn hộ;

- Lô đất II.D1 với diện tích đất là 8.342m2, 158 căn hộ và Lô đất II.E2 với diện tích đất là 6.457,1m2, 111 căn hộ thuộc dự án Khu nhà ở cao tầng số 6 (CT6-II);

- Lô đất I.D2 với diện tích đất là 16.018,7m2 và 367 căn hộ thuộc dự án Khu nhà ở cao tầng số 7 (CT7-I).

2.2. Nội dung dịch vụ: Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu chuyên sâu về nguồn cung, nguồn cầu, tình hình hoạt động của phân khúc căn hộ thương mại, nghiên cứu thị trường thương mại (căn hộ, shophouse,…); Nghiên cứu các dự án tương đồng, phân tích, đánh giá; Tư vấn ý tưởng, kiến nghị tổng quan cảnh quan, chiến lược sử dụng và phân phối sản phẩm; Sử dụng mô hình tính toán tài chính, dự báo lợi nhuận tài chính cơ bản để hoàn thiện, phân tích tình huống, tư vấn phát triển, tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư phục vụ công tác kinh doanh các dự án chung cư cao tầng tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để giúp Tổng công ty lựa chọn giải pháp, mức độ, tiến độ đầu tư phù hợp và hiệu quả.

 2.3. Yêu cầu cung cấp dịch vụ:

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Đơn vị tính

Khối lượng

Địa điểm thực hiện

Ngày hoàn thành

1

Tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư phục vụ công tác kinh doanh tại 04 dự án chung cư cao tầng

Nghiên cứu thị trường

Bộ hồ sơ

49.592,58 m2 đất (khoảng 1.055 căn hộ)

Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

    /    /2024

2

Các dự án tương tự/ cạnh tranh

3

Tư vấn phát triển

4

Tối ưu hóa cơ cấu sử dụng đất bằng tài chính

3. Tư cách hợp lệ của đơn vị cung cấp dịch vụ:

Đơn vi cung cấp có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh và các giấy phép hoạt động (đối với hoạt động kinh doanh yêu cầu có giấy phép hoạt động) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Đơn vị cung cấp đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thấu, các hoạt động về cung cấp dịch vụ tư vấn có liên quan đến gói dịch vụ nêu trên theo quy định của pháp luật hoặc Quy chế xét chọn đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;  

- Không nằm trong danh sách những doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư từ năm 2020 đến nay.

4. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của đơn vị cung cấp:

4.1. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): tối thiểu 03 năm;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư: Các hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư phục vụ công tác kinh doanh các dự án bất động sản tương tự đã thực hiện từ năm 2020 đến nay: tối thiểu 02 hợp đồng.

4.2. Năng lực chuyên môn:

Có ít nhất 04 nhân sự có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đủ điều kiện hành nghề theo quy định (Bản sao chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn có liên quan đến hoạt động nghiên cứu thị trường, tư vấn đánh giá chiến lược đầu tư, sản phẩm đầu tư phục vụ công tác kinh doanh các dự án bất động sản; hợp đồng lao động...).

5. Yêu cầu đối với báo giá:

Báo giá do Đơn vị cung cấp chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

5.1. Thư báo giá theo Mẫu số 01 kèm theo;

5.2. Biểu giá theo Mẫu số 02b;

5.3. Các nội dung cần thiết khác:

Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của Đơn vị cung cấp và các tài liệu chứng minh (Bản sao Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp; Bản sao các giấy phép/chứng chỉ chuyên môn; Bản sao các hợp đồng tương tự đã thực hiện của Đơn vị tư vấn, Bản sao Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất,…).

6. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

Thời hạn có hiệu lực của báo giá là 30 ngày, kể từ ngày 06/5/2024.

7. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá:

Đơn vị cung cấp phải nộp hồ sơ báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ:

Ban quản lý dự án số 9 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

- Phòng Đầu tư - Ban quản lý dự án số 9;

- Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thu Mai;

- Địa chỉ: 48 đường B1 khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Điện thoại: 0967.094.266;

- Thời hạn nộp báo giá trong giờ hành chính và không muộn hơn 17h00’ ngày 06/5/2024. Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét;

- Báo giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền)[1] của Đơn vị cung cấp và đóng dấu của Đơn vị cung cấp. Hồ sơ báo giá của Đơn vị cung cấp gửi về Tổng công ty HUD phải được niêm phong theo đúng quy định.

8. Điều kiện để được lựa chọn:

Đơn vị cung cấp được xem xét, đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;
  2. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá thấp nhất và không vượt dự toán gói dịch vụ được duyệt.

9. Liên hệ:

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Mai, phòng Đầu tư - Ban quản lý dự án số 9;

- Điện thoại: 0967.094.266.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty !

Trân trọng.

[1] Yêu cầu có Giấy ủy quyền kèm theo


Bảng file đính kèm